doc20141227150806_001.jpg

Visite guidée de l'exposition "Jours de guerre et de paix" au musée des Beaux-Arts en LSF

Gedächtnisfeier ,  Ausstellung ,  Geführte Besichtigung ,  Malerei Um Reims
  • Zugang
    • Öffentlicher Transport  :  Arrêt OPERA
  • Umwelt
    • Im Stadtzentrum
  • Preise
  • Erwachsene
    10 €